- D1 Meta Docs - Denizen Script -
Home Page / Pi to one million places / Contact mcmonkey / Donate / Paste Scripts / Denizen Help /
You are browsing as a guest.
Login | Register


Click here to create your own public paste ~ ~ click to duplicate and edit this paste


TitleUntitled Paste
TypeDenizen Script
Date2017/02/12 10:21:48 UTC-08:00
ByGuest
Other
Paste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
11400
"KillSpiders":
    type: assignment
    
    interact scripts:
    - 10 KillSpidersQuest

    default comnstants:
        coolspider: 2h
    
    actions:
        on assignment:
        - trigger name:proximity toggle:true radius:5
        - trigger name:click toggle:true
        - trigger name:chat toggle:true

        on enter proximity:
        random 4
        - chat "Psst...du där. Vill du tjäna lie extra pengar?"
        - chat "Hey, <player.name>! Jag har ett job åt dig."
        - narrate "<gray>psssst! Här borta!"
        - narrate "<gray><npc.name> vinkar efter dig"

KillSpidersQuest:
    type: interact
    
    steps:
        
        SpiderQuestHandout*:
            click Trigger:
                script:
                - if <player.has_flag[killspidercooldown]> {
                    - chat "En vacker dag så finns inga spindlar kvar!"
                    - wait 1
                    - chat "Men det är inte idag..."
                    - wait 1
                    - chat "Det är bra att du är ivrig på att arbeta."
                    - wait 1
                    - chat "Men du behöver vila lite ibland också"
                    - narrate "<gray><npc.name> blinkar åt dig"
                    - narrate "<yellow>Du kan acceptera ett nytt spindeluppdrag om <npc.constant[coolspider]>."
                }
                else {
                - chat "Det börjar bli ohållbart!"
                - wait 1
                - chat "Dem finns överallt. Kryper med deras åtta ben...Usch!"
                - wait 1
                - chat "Döda dom så fort du ser en!"
                - wait 1
                - chat "Gör din del!"
                - narrate "<yellow>Accepterar du att döda 10 spindlar? <blue>Ja <red>Nej"
                }
        SpiderQuestAccept:
            chat Trigger:
                1:
                    Trigger: /Ja/, Klart jag gör min del!.
                    Script:
                    - listen kill type:entity name:Spider qty:1 script:SpiderKillProgress 
                    - flag player SpiderCount:0
                    - flag player KillSpidersQuest:1
                    - narrate '<yellow>Du har accepterat att döda 10 spindlar.'
                    - zap step:SpiderQuestIP
                2:
                    Trigger: /Nej/, det är inte mitt problem!
                    script:
                    - chat "...Vad är det för fel på dig?!"
                    - wait 1
                    - narrate "<gray><npc.name> Ser förfärad ut"
                    - zap step:SpiderQuestHandout

        SpiderQuestIP:
            click trigger:
                script:
                - chat "<player.name> Väl kämpat men än är du inte klar."
                - narrate "<yellow>Du har dödat <player.flag[SpiderCount].as_int> / 10 spindlar."

        SpiderQuestReward:
            click trigger:
                script:
                    - chat "Bra jobbat!"
                    - wait 1
                    - chat "10 stycken är en bra början!"
                    - wait 1
                    - chat "Ett gott arbete skall belönas."
                    - give 388 QTY:1
                    - narrate "<yellow>Du fick en <aqua>Emerald<yellow>!"
                    - give XP QTY:250
                    - narrate "<yellow>Du fick 250 XP!"
                    - give money QTY:200
                    - narrate "<yellow>Du fick 200:-"
                    - wait 1
                    - chat "Spindlar är vidriga!"    
                    - zap step:SpiderQuestHandout
                    - flag player killspidercooldown duration:<npc.constant[coolspider]>.
                    - zap step:SpiderQuestHandout

SpiderKillProgress:
    type: task
    script:
    - flag player SpiderCount:++
    - narrate "<yellow>Spindlar dödade <player.flag[SpiderCount].as_int>/10"
    - if <player.flag[SpiderCount].as_int> OR_MORE 10 run SpiderKillDone
      else run SpiderKillContinue

SpiderKillContinue:
    type: task
    script:
    - listen kill type:entity name:Spider qty:1 script:SpiderKillProgress

SpiderKillDone:
    type: task
    script:
    - narrate "<yellow>Du har dödat <player.flag[SpiderCount].as_int>/10 Spindlar! Återvänd till <npc.name>!"
    - zap step:SpiderQuestReward script:KillSpidersQuestRawRawPastes made: 70296